Satsing på organisasjonsutvikling

- I 2018 fikk vi nok en gang æren av å bli tildelt prisen «Årets Lokallag» i Buskerud. Denne gangen var det Lier som gikk til topps i kåringa av de beste lokallaga i Norge. Buskerud er suverene norgesmestre i lokallag, da det er tre av våre lag som har fått utmerkelsen; Skoger, Øvre Eiker og Lier. Dette skal vi være stolte av, og jeg synes Lier Bondelag fortjener en applaus fra årsmøtet for den utrolig gode jobben som laget gjør, sa fylkesleder Hoen i sin tale til årsmøtet.

Det er lokallaga som er ryggraden i Bondelaget. Det at vi har aktive lokallag over hele landet er vår største styrke som organisasjon og er avgjørende for å gi medlemsnytte. – Jeg trur og håper at vi i åra som kommer skal bruke mye energi på å bygge enda bedre og mer aktive lokallag, sa Hoen

 Klima

-I min hilsen i årsmeldinga skreiv jeg at 2018 blei sommeren vi helst vil glemme, men som vi kommer til å huske! Makan til tørkesommer håper jeg vi aldri vil oppleve igjen, men jeg er dessverre redd for at det kan komme til å skje. Vi får mer ekstremvær, og det kommer oftere. Det er ingen tvil om at vi opplever et klima i endring, fastslo Hoen.

-Jeg synes matproduksjon og matsikkerhet får altfor liten oppmerksomhet i den situasjonen vi står i. Klimaendringene er definitivt den største trusselen mot verdens matvaresikkerhet og denne utfordringen burde vært tatt mer på alvor blant dagens politikere, understreket Hoen

 

Mange temaer i leders tale

Fylkesleder Egil Chr. Hoen var innom mange tema i leders tale, som i tillegg til temaene over også tok for seg Grønt Fagsenter på Buskerud, markedssituasjonen, HMS og dyrevelferd, jordvern, ny regjering og de kommende jordbruksforhandlingene.

Avslutningsvis oppfordret han årsmøtet til å bruke generaldebatten til å kommentere temaene i leders tale og ikke minst løfte fram egne hjertesaker for årsmøtet i Buskerud Bondelag.

Du kan lese hele leders tale  her

Fylkesleder Egil Chr. Hoens tale til årsmøte

Ordfører for årsmøtet, Erik Hørluck Berg, loser oss trygt gjennom årsmøtet

Styret har tatt plass på første rad.