Dato:   Onsdag 19. mars

Kl.:      10:00 - ca 17:30, registrering fra kl.09:30

Sted:   Lampeland Hotell

 

Årsmøtet består av:

• Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallag med over 100 medlemmer

  1 utsending for hvert påbegynte 100 medlemmer. 101 – 200 gir 1, 201– 300 gir 2 osv.

• Styremedlemmer i fylkesbondelaget

• 2 utsendinger valgt av Buskerud Bygdekvinnelag

• 2 utsendinger valgt av Buskerud Bygdeungdomslag

• Medlemmer av Norges Bondelags styre og representantskap som bor i fylket

• Medlemmer av Norges Bondelags årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.

• Møteleder

 

Gjester kommer i tillegg og har ikke stemmerett, men kan få talerett dersom årsmøtet tillater det.

 

Vi får besøk av Trine Hasvang Vaag, styremedlem Norges Bondelag, ”Nytt politisk landskap og viktige saker framover” og Matprat / Opplysningskontoret for egg og kjøtt, ”Hva gjør vi og hvem er vi?”, v/ markedssjef bransjeutvikling Even Nordahl og markeds- og utviklingssjef Tonje G. Svalheim.

 

Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken inn til Buskerud

Bondelag innen 19. februar. Årsmøtepapirer og program sendes i posten i begynnelsen av uke 10.

 

Påmelding til Buskerud Bondelag senest 26. februar 2014 buskerud@bondelaget.noeller tlf. 32 10 99 50.

 

VEL MØTT!