Håkon Haug Laa ble gjenvalgt som fylkesleder og Steffen Green ble gjenvalgt som nestleder. Bernt Gran og Nina Basberg ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år. Det ble også gjenvalg på varamedlemmene Ole Anders Hodnungseth, Wiggo Andersen og Mona Hvaale Frertland. 

Her finner du oversikt over styret og kontaktinfo.