Varaordfører i Modum kommune Ingunn Dalaker Øderud ønsket velkommen til Modum og hun poengterte den viktige plassen landbruket har i kommunen.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen holdt tale til årsmøtet. Hoen oppsummerte året som har gått og var inne på betraktninger om et godt avlingsår, men med ulike utfordringer knyttet til markedsballanse, et tøft jordbruksoppgjør, politisk motstand mot pelsdyr og utbrudd av husdyrsykdommer.

Bilde: Egil Chr. HoenHan takket for et godt samarbeid i organisasjonen, både mellom tillitsvalgte og med administrasjonen.
Styret har i arbeidsåret innført begrepet ”bondenytte” som skal gjennomsyre alt arbeid. Styret har spesielt tatt tak i spørsmål knyttet til utdanning og kompetanseutvikling og rovdyrsituasjonen. Fylkeslederen uttrykte bekymring for nedgangen i kornproduksjonen i fylket og for lite foredlingsindustri i Buskerud, men glad for satsing på lokalmat og lokal videreforedling. Hoen viste til de store kjedenes makt og oppfordret til størst mulig oppslutning om samvirke.

 

 

Årsmøte er også tid for å dele ut priser

- Vidar Kolbjørnsgard fra Ål ble utnevnt til "Årets Gla`bonde 2014"

Vidar Kolbjørnsgard overtok gården i 2010 og samme året ble han valgt inn i styret i Ål Bondelag. På gården har familien melkeproduksjon og fjøset bygges ut fra 25 til 46 kyr. Han driver med juletresalg der han har bruk for det og gode humør sitt og Kolbjørnsgard har stilt opp i media for å fremme landbruket. Hele familien stilte opp under aksjonene til Ål Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene.

Bilde. Vidar Kolbjørnsgard

 

- Jan Henrik Aasland ble takket for Åpen Gård arrangementet i Lier.

I 2014 arrangerte Lier Bondelag Åpen Gård 24.august hos Jan Henrik Aasland på Haugerud Gård. Familien Aasland har opp gjennom tidene tatt i mot mange skoleklasser på gårdsbesøk og det er 5.gang siden 1988 det arrangeres Åpen Gård hos Aasland.På åpen gård fikk man oppleve ridning, kjøring med hest, tråtraktor, natursti, hopping i høyet, sauer, saueklipping, storfe, kaniner, høner, griser, gjeterhundoppvisning, salgsboder og smaksprøver av lokalmat. Det var 1000 besøkende.

Bilde: Jan Henrik Aasland

 

- Ål Bondelag ble utnevnt til årets bondelag i Buskerud.

Årets lokallag har gjennom hele arbeidsåret hatt god aktivitet på mange områder. De var sentrale under aksjonene i Hallingdal i forbindelse med bruddet i 2014. Ål Bondelag har vært i kommunestyret og hatt god kontakt med kommunen gjennom prosjektet Ny Giv i Landbruket som har resultert i flere arrangement sammen, blant annet fagdag med fokus på jordarbeid, stølsdag med kommunestyret på Hejvanåsen og presentasjon av landbruket i kommunestyret. Ål Bondelag har hatt medlemsøkning siden forrige år.

Bilde. Ål Bondelag ble årest lokallag i Buskerud. t.v Håkon Haug Laa og Egil Chr. Hoen

 

- Kjell Terje Løver ble takket av etter 5 år i fylkesstyret.

Kjell Terje ble valgt inn i styret i Buskerud Bondelag i 2010 og har sittet i fylkesstyret i 5 år. Løver har vært sterkt engasjert lokalt i mange aktiviteter og har også talt distriktslandbrukets sak i fylkesstyret

Bilde. Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver