- Jordbruksforhandlingene er en av de viktigste sakene vi jobber med i løpet av året. I år bestemte vi oss for å starte tidlig og inviterte Anders Huus til å innlede sier fylkesleder Egil Chr. Hoen. - Vi har også laget et  nytt opplegg med regionmøtene i år med flere møter rundt om i fylket, vi håper at dette fører til at flere deltar i prosessen med innspill til jordbruksforhandlingene slo Hoen fast.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen innleder

 

Anders Huus dro oss igjennom mange temaer. – Jordbruksmeldingen skal være rett rundt hjørnet og skal etter det vi vet legges fram i løpet av desember. -Når jordbruksmeldingen blir vedtatt vil dette legge føringer i tilbudet fra Staten, slo Huus fast. Vi var også innom flere andre temaer som utviklingen i de forskjellige produksjonene, inntektsutvikling og utsikter framover.

Anders Huus innleder

Etter lunsj arbeidet utvalgene videre med temaet. I januar er det lokallag sin tur til å starte arbeidet med jordbruksforhandlingene, i uke 2 starter vi opp med regionmøtene.

Husdyrutvalget i gang.

Forum for planteprodusenter