Innledninger som følger:

Mattilsynet Drammen / Ringerike snakker om
- MRSA
- Smittevernsarbeid
Asgeir Svendsen, Nortura snakker om
- Håndtering og omsetning av livdyr
Egil Chr. Hoen, fylkesleder Buskerud Bondelag snakker om
- Erfaringer fra konkret tilfelle med MRSA

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Innlagt kaffepause med enkel servering