Det blir innledning om «Inntektsutvalget for jordbruket», Eli Reistad, medlem i inntektsutvalget, og «Jordbruksforhandlingene 2022» Egil Chr. Hoen, 1 nestleder Norges Bondelag.

Torsdag 27.januar kl.12.00-14.00

Program
-    Velkommen v/Håkon Haug Laa, fylkesleder Buskerud Bondelag 
-    «Inntektsutvalget for jordbruket», Eli Reistad
-    «Jordbruksforhandlingene 2022», Egil Chr. Hoen

Møte blir på Teams. Påmelding innen tirsdag 25.januar på Questback. Det sendes ut link til møte på forhånd.