Velkommen til åpent fagmøte om jord hvor det blir fokus på erfaringsdeling fra #inspirasjonbøndene Hellek Berge og Anders Hørthe, samt informasjon om praktiske tiltak som fungerer.

Ordstyrer: Øystein Haugerud, Økologisk foregangsfylke Levende matjord
Møtet blir på Statens hus i Drammen (adressen er Grønland 32)


10.30 – Registrering, kaffe og rundstykke
11.00 – Velkommen, Otto Galleberg, fagsjef i Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud
11.10 – Landbrukets Økoløft, Egil Christopher Hoen, Buskerud Bondelag
11.20 – Hvorfor Småbrukarlaget satser på økologisk landbruk, Buskerud Bonde og Småbrukarlag
11.30 – Jordkarbo...n: Hvorfor og egne erfaringer, Hellek Berge, #Inspirasjonsbonde i Økoløft
12.15 – Praktiske erfaringer og ideer - på veien til bedre dyrkningsjord, Anders Hørthe, #Inspirasjonsbonde i Økoløft
13.00 – Varm, økologisk lunsj
13.45 – Introduksjon til fem trinn til fruktbar jord, Veronica Lilliehöök, VitalAnalyse
14.30 – Bedre matjord - forsøk og erfaringer med jordforbedrende metoder i grønnsaksdyrking, Anne Lene Malmer, NLR Viken
15.15 – Pause
15.25 – Regelverk og jordfruktbarhet i økologisk drift, Anne Guro Syversen, Debio
15.40 – Spørsmål og svar
15.55 – Vel hjem, Marte Guttulsrød, Landbrukets Økoløft

Spørsmål og påmelding innen 3. april 2018 til marte@oikos.no
Arr. Landbrukets Økoløft
Arrangement er gratis og åpent for alle.