Her var det mye å se på for barn og voksne.

Flere dyr var på plass, og barna fikk møte høner, griser, geiter, kaniner, kalver og sauer. Barna kunne ellers kjøre med hest og vogn, hoppe i høyet og gå natursti. Det var utstilling av gårdens traktorer, og prøvesitting i traktoren var mulig.

Barna fikk prøve å dele opp frukt og grønnsaker, og etterpå fikk de smake på bitene. I gårdens veksthus fikk man plukke og smake på tomater.

Lier Bondelag har tradisjon for å arrangere Åpen Gård annethvert år og Gilhus Gård arrangerte Åpen Gård også i 2010.