Her fikk man hilse på kalver, griser, sauer, kaniner, høner, geiter og sauer. Det var stas for både barn og voksne.

 

Barna fikk prøve mange forskjellig aktiviteter som tråtraktor, natursti, kjøre med hest og kjerre, hopping i høyet og ta opp poteter. Henrik på fem år synes det var ekstra gøy med hopping i høyet.

 

Gjeterhunden Tea og eier Sigmund Røed hadde gjeterhund oppvisning og Lier Bygdeungdomslag hadde motorsag oppvisning.

 

I det flotte været kunne man kose seg med vafler og smake på lierburger. Det var også salg av grønnsaker fra Lier.