Ikke omfordeling

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjøre en samlet vurdering av strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen.

-De siste åtte årene har produsentene investert og beregnet med de tilskuddene en har hatt siden den blåblå regjeringen sitt frislipp av tak på produksjoner. De siste årene har det vært en altfor dårlig inntektsutvikling landbruket. Konsekvensene av det er at vi løper fortere og det blitt større og større produksjoner, understreke Kure Skinnes.

For de som har investert tungt de siste åtte årene, spesielt de unge som har kommet inn i landbruket, er det svært sårbart og miste deler av tilskuddet. Marginene er små og et eventuelt tap av tilskudd er tap rett på bunnlinja.  -Jeg er derfor glad for at partene i Jordbruksoppgjøret ble enige om å ikke innføre tak i år. Det hadde potensielt vært katastrofalt med de ekstreme kostnadsøkningene vi har sett det siste året, fastslo Kure Skinnes.

Utfordringer i grønt-sektoren

Skal vi innføre tak på 80 daa for grønnskaper 40 daa for frukt og bær igjen, tror jeg det ville blitt en smell for veldig mange aktive produsenter. I en sektor man nettopp har sagt at man skal satse på mot 2035. Bærproduksjonen i Norge har fått seg en nesestyver er de to siste årene. Bakgrunnen er covid-19 og mangel på arbeidskraft. -Mange Jordbærprodusenter gir seg, den aller største produsenten har halvert volumet sitt. Hva skjer? Det kommer ikke nye mindre produsenter og tar over volumet, volumet blir ført og fremst dekket av import, fastslo Kure Skinnes.

Skal vi gjøre det enda mindre lønnsomt for jordbærprodusentene ved å innføre tak igjen?  Antall produsenter på jordbær har vær nedadgående lenge, men arealet har vært opprettholdt inn til de tre-fire siste årene. Nå går også arealet ned og tak vil kun sørge for at vi importer enda mer bær.
 

Familielandbruket

-Familielandbruket er viktig, for min egen del driver jeg gården og mine produksjoner sammen med mine foreldre. For å at dette skal være mulig er vi helt avhengig av et relativt stort volum for å ha lønnsevne til alle tre, sa Kure Skinnes til årsmøtet.

-Samarbeid med både foreldre og naboer i felles driftsselskap har vært svært viktig for meg og min vei inn i landbruket. Med tak på produksjoner vil dette ikke vært mulig på samme måte, sa Kure Skinnes.

 -Jeg ønsker å være en aktiv, fremoverlent heltidsbonde inntil jeg en dag forhåpentligvis kan gi stafettpinnen videre til mine barn. Jeg mener det trengs mer penger til små og mellomstore bruk, men vi trenger ikke en omfordeling av penger internt. Vi trenger spesielt friske midler til små, mellomstore, men også til store bruk, avsluttet Kure Skinnes.