Ål Bondelag hadde invitert medlemmene til festmiddag i Hallingdal Feriepark 04. februar for å feire at laget har rundet 70 år.  Olav Opsata var invitert for å fortelle fra eldre tider og det var kåseri ved Odd Skarsgard. Lars Halvard Wetterstad fra fylkesstyret overbrakte gratulasjoner og kake fra Buskerud Bondelag og diplom fra Norges Bondelag.

 

Styret i Ål Bondelag i jubileumsåret. Fra venstre Ingebjør Sørbøen, Håkon Haug Laa, Vidar Kolbjørnsgard (leder Ål Bondelag), Lars Halvard Wettestad (Buskerud Bondelag), Hallgrim Uppsata, Knut Ulshaugen og Sissel Barskrind.

Olav Opsata visete bilder og fortalte fra eldre tider.

Odd Skarsgard kåserte

Lokallagsleder Vidar Kolbjørnsgard nøt festmiddagen sammen med mange andre medlemmer i Ål Bondelag.