Fagmøte plantekultur arrangeres mandag 10. februar kl 14.00-19.45 på Tyrifjord Hotell.

Programmet for fagmøtet inneholder aktuelle temaer med anerkjente foredragsholdere. I år har vi valgt å sette ekstra fokus på grøfting med foredrag knyttet både til tilskuddsordningen og fremvisning og omtale av ny teknologi.

Åpent møte - ingen forhåndspåmelding. Deltakeravgift kr 300,-

Vel møtt!