Bartnes ble møtt med stående applaus etter sin innledning til generaldebatten. Det var en engasjert generaldebatt, og det var også mange fra Buskerudbenken som var aktive under debatten.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes

Fylkesleder Egil Chr. Hoen var førstemann ut. – Buskerud er et Norge i miniatyr, fra Hurum og Røyken i sør til fjell-landbruket i Hallingdal og Numedal. Nå skulle en kanskje tro at det er store motsetninger mellom produksjoner og geografi. Det er det ikke, konstanterte Hoen. – Vi veit at produksjonene er avhengig av hverandre understreket Hoen og avsluttet med å ta opp utfordringene med et stort behov for investeringer i landbruket.

Fylkesleder Egil Chr.Hoen

 

Håkon Haug Laa tok for seg klima og miljø i sitt innlegg. – Norge elsker å tenke på og vurdere fornybar energi. Vi må handle å gjøre noe i praksis. Tida er inne for å ta i bruk miljøvennlig teknologi slo Haug Laa fast og viste til at det er nettopp det de gjør hjemme på gården, vi har kjøpt solcelleanlegg. – Når landbruket får støtte til klimasmart landbruk ønsker jeg at dette skal gå til konkrete tiltak hos bonden og ikke konsulenter avsluttet Haug Laa.

Håkon Haug Laa

 

Dag 1 hadde vi en pause i generaldebatten, statsråd Jon Georg Dale gjestet Bondetiget. Fylkesleder Egil Chr. Hoen stilte spørsmål til Dale om investeringer i landbruket og om når regjeringen vil etablere en fondsordning i jordbruket og hvordan en slik fondsordning kan utløse nødvendige klimatiltak.

Statsråd Jon Georg Dale lytter til spørsmålene fra representantene på Bondetinget.

Lise Kihle Gravermoen var i sitt innlegg i generaldebatten opptatt av ny forskning og at dette kan hjelpe oss over i det grønne skiftet. – Vi vet at cellulose fra trevirke til en viss grad erstatte olje, men visste du at nanofiber fra gulrøtter kan bli en viktig komponent i produksjon av biler og fly spurte Kihle Gravermoen forsamlingen. - Ny forskning hjelper oss med nye anvendelsesområder for våre produkter, vi må støtte ny forsking og se lyst på framtida avsluttet Kihle Gravermoen.

Lise Kihle Gravermoen

Ole Hans Unelsrød sitter i kornutvalget til Norges Bondelag og var naturlig nok opptatt av kornøkonomi og kanaliseringspolitikken. – I Skoger har kornarealet blitt redusert med 25% de siste 10 årene, denne utviklingen er urovekkende. Kornprodusentene har akkurat opplevd tidenes kornår, vi må ikke skape inntrykk av at kornøkonomien fortsatt vil ligge på årets nivå sa Unelsrød.

-Framover vil kanaliseringspolitikken og balansen mellom produksjonene vil være sentral framover avsluttet Unelsrød.

Ole Hans Unelsrød

Truls Ødegård var opptatt av kompetansekrav i næringa. - Den norske bonden har blitt stoltere, og landbruket står sterkere i befolkningen enn på lenge.  Vi har fått i oppdrag å øke matproduksjon, da må vi få mer ut av det vi har og drive bedre understreket Ødegård. - Da må vi også tilegne oss kompetanse, jeg er svært positiv til et kompetansekrav. Jeg tror også det vil være med hindre å hindre spekulasjon i oppkjøp av landbrukseiendommer avsluttet Ødegård.

Truls Ødegård, klar til å innta talerstolen.

Buskerudgjengen var aktiv under generaldebatten.