Nyheter

ÅPENT MØTE, FRUKT OG GRØNTPRODUSENTER

Aktive produsenter fra frukt, frilandsgrønnsaker,bær og veksthusmiljøet møtte opp på Foss Gård 23.april for å høre på statssekretær Harald O. Buttedahl i LMD og Arvid Laksesvela fra GPS fortelle om rammebetingelser og markedssituasjonen.

Påskekampanjen

Sigdal og Eggedal Bondelag deltok i påskeaksjonen. Det ble delt ut 500 egg fredag 30.mars. De fikk mange positive tilbakemeldinger.

Årsmøtet i Buskerud Bondelag

Det var aktive deltakere som møtte på årsmøtet til Busekrud Bondelag i går. Torunn Hovde ble gjenvalgt som fylkesleder.

KrF ønsker økt inntekt i landbruket

- I forbindelse med Stortingets behandling av landbruksmeldingen, har Kristelig Folkeparti forsøkt å få regjeringspartiene med på å tydeliggjøre behovet for økt inntekt i landbruket. Dessverre har forhandlingene strandet, selv om parlamentarisk nestleder i Krf, Hjemdal, fortsatt synes å holde døren på gløtt.

Buskerud: Gaupedebatt på NRK

Nærmere 60-70 personer møtte opp til gaupedebatt på Rosthaug vgs. Utgangspunktet for debatten er striden mellom lokal og sentral forvaltning om hvor mange gauper som skal felles i årets kvotejakt. Mange sauebønder mener at det er for mange gauper.

Massiv protest mot godsterminal

Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet, i dette kulturlandskapet, i dette landbruksområdet, i dette bomiljøet og langs disse skoleveiene blir det ingen godsterminal. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere og til å feire sammen med dere når kampen er vunnet, sa leder av aksjonen, Knut Anders Berg.

Rekordhøy oppslutning om landbruket

90 prosent er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag, og 79 prosent er positive til jordbruksbevilgningene over statsbudsjettet, viser MMI-måling på vegne av Norges Bondelag. Årets notering er den høyeste noensinne.

Medlemsmøte i Skoger Bondelag

Skoger Bondelag fikk besøk av Brita Skallerud på medlemsmøte. Skallerud poengterte viktigheten av et sterkt importvern. Uten dette er det ikke mulig å produsere mat i Norge.

Våre samarbeidspartnere