Rekordmange deltagere og spennende poster

Løypa var variert med mange spennende poster, mange stiller opp for at dagen skal bli vellykket for de mange naturbrukselevene som deltar. Buskerud Bondelag har fra starten vært med og stått for en av postene. På plass i løypa med poster var også Turistforeningen, Hovslager Haegstad, Stall Rosthaug, Steen og Lund, Skogselskapet, Buskerud Bonde- og småbrukarlag, Viken Skog/Benterud skogsdrift, Norges Jeger og Fiskeforbund og SOA.

I år var det rekordmange deltakere, 130 i alt.

VIP-lag

Også i år stilte et VIP-lag, stødig ledet av Helge Nordby fra Fylkesmannen i Buskerud. I år var det med representanter fra blant annet fylkesmennene i Østfold, Vestfold og Akershus og Buskerud Fylkeskommune. Påtroppende landbruksdirektør for Viken fylkesmannsembete når disse slås sammen fra 01.01.2019, Nina Glomsrud Saxrud, var også med på VIP-laget. – Et flott arrangement, her blir elever og framtidige bønder kjent med hverandre på en annen måte enn i den vanlig skolehverdagen, sier Glomsrud Saxrud.

Også lagleder Helge Nordby er godt fornøyd med dagen. – Flott at vi har så mange deltagere i år og rammen rundt kunne ikke vært bedre, sier Nordby.

Elevene får prøve seg med lasbærer

Stolte naturbrukselever

Helge Nordby fra fylkesmannen i Buskerud skal prøve seg på lastbærer

Ferdighetene på hest skulle også utprøves. her med en av representantene fra VIP-laget.

Karl Henrik dirigerer og sørger for at alt går riktig for seg

VIP-laget eksteriørbedømmer sau, her Nina Glomsrud Saxrud i aksjon

Elvene eksteriørbedømmer sau på posten hos Buskerud Bonde- og småbrukarlag

Presisjonskjøring med traktor, Nina Basberg fra styret i Buskerud Bondelag sørger for kyndig veiledning

Fornøyde naturbrukselever, her får de informasjon om Bondelaget av Ole Andreas Lilloe-Olsen

VIP-laget på posten vår med presisjonskjøring med traktor.

Her løses teorioppgaver mens andre tar seg av traktorkjøring og dirigering

Greit med litt hjelp til dirigering når traktor med henger skal på plass

På post for Buskerud Bondelag; Alf Erik Finnsrud, Nina Basberg, Liv Astrid Varlo, Wenche H. Redzepi og Ole Andreas Lilloe-Olsen