Møtet på Ål ble avholdt den 03. juni med 25 frammøtte og på møtet på Modum den 04. hadde 21 tatt veien til orienteringsmøte.

Lokallaga var vertskap for møtene og ønsket de frammøtte velkommen.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen gikk på begge møtene igjennom hovedpunktene i den inngåtte jordbruksavtalen.

Totalt sett er vi glad for at avtalen ble skrevet under, selv om det er mye som vi kunne ønsket var bedre. Hele forhandlingene sett under ett mener jeg det var riktig å skrive under. Vi klarte å oppnå en stor forhandlingsgevinst, og fikk med en Frp statsråd på å øke budsjettmidlene til landbruket. Det skal vi ta med oss, sa Hoen.

Fra salen ble det også kommentert at dette var en riktig beslutning ut i fra hva utgangspunktet var, og også sett i forhold til at forhandlingsinstituttet er svært viktig for oss å beholde.

Etter at Småbrukarlaget brøt forhandlingene fikk vi ytterligere 110MOK som vi kunne fordele, det var imidlertid to stolper som Staten ikke var villig til å rokke ved:

  • Fraktujevning pelsdyrfor skulle bort

  • Ingen økning i kraftfor-prisen. Prisnedskrivningen økte med 70 MNOK

Lammeslakt tilskuddet har vært mye omdiskutert, og det var naturlig nok en del spørsmål rundt dette.  

Fylkesleder Egil Chr. Hoen gjenomgikk avtalen rundt dette og hva det vil bety i praksis ved ulike scenarier.

Flere kommenterte at dette betyr en omlegging innad i næringa og at det vil gå utover de som slutter, andre kommenterte at det er bra at det satses på de som skal inn i næringa.

Fylkesleder Hoen poengterte at den totale summen til næringa ikke vil endre seg, men at vi må ta lærdom av at prosessen i forkant var for dårlig.

 

Her finner man power point som ble brukt under møtene.