De seks produktgruppene som hadde størst vekst i mengde er; potet, gulrot, kålrot, jordbær, epler og tomat. Poteter er gruppen med desidert størst økning målt i mengde, med 3200 tonn mer omsatt enn året før. Gartnerhallen forklarer økningen med mersalg i butikk og noe redusert importandel.

Når man ser på størst prosentvis økning er det hagebær som rips, solbær og hageblåbær som er vinneren. Denne produktgruppen har en økning på hele 12 tonn, eller 127 prosent mer enn i 2011. Dette forklares med en målrettet satsning på nisjeproduktene og et godt avlingsår.

Jordbærprodusentene var gruppa med det beste oppgjøret blant produsenter.

Flere tall fra rekordåret 2012 kan du lese om i Gartnerhallens årsrapport for 2012 her.