I forbindelse med forberedelsene foran jordbruksforhamdlingene arramgerer Buskerud Bondelag regionmøter på Gol og Tyrifjord og Teamsmøte for å kartlegge behov for ramme og fordeling mellom produksjoner ved utarbeidelsen av krav. 
Fylkesleder Håkon Haug Laa orienterer om situasjonen både i markedet, økonomisk situasjon og politiske muligheter. Lokallagene og medlemmer blir invitert til å komme med innspill og synspunkter.