Program 
•    Velkommen – opprop / presentasjonsrunde 
•    Innledning v/ fylkesleder Håkon Haug Laa Diskusjon rundt spørsmålene som er stilt 
•    Lokallagsrunde 
•    Hva skjer framover i Buskerud Bondelag?