Møte for bondelagsmedlemmer i Buskerud.

•    Eli Reistad «Inntekstutvalget»
•    Egil Hoen «Jordbruksforhandlingene 2022