Buskerud Bondelag deltar på møtet i det Regioanle Partnerskapet. Tema er prosjektet "Bruk Buskerud" og innspill til fylkeskommunen foran jordbruksforandligene 2018