Vi ønsker også å invitere styremedlemmene i de regionale jordvernforeningene/-alliansene i våre fylker.

 

Dette blir en anledning til å lære noe om jordvern og arbeid for å ta vare på arealer, og en anledning til å møte mange som jobber for det samme på tvers av fylkesgrensene. Samtidig er dette en flott anledning til å møte vår nye statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp i hans nye rolle. Det er derfor viktig at også tillitsvalgte fra Buskerud møter og viser at dette er et viktig og prioritert område i bondelagene.

Kurset er gratis. Av hensyn til møterom og bespisning trenger vi en påmelding. Fint hvis jeg kan få den innen 1.januar 2018 til ole.andreas.lilloe-olsen@bondelaget.no