Bruk av plantevern

  • Tips en venn om denne siden

Bygg

I norsk landbruk benyttes plantevernmidler til bekjempelse av skadegjørere som ugras, insekter og sopp og til å regulere plantevekst.

Bruken av plantevern i norsk landbruk er restriktiv, og i europeisk sammenheng brukes det lite plantevernmidler i Norge. Vi har et kjølig og gunstig klima som gjør at vi er mindre utsatt for planteskadegjørere enn mange andre land. Det skal alltid vurderes alternativer til kjemiske midler og de skal ikke brukes forebyggende. Velges kjemiske midler skal det begrunnes. Bonden som skal benytte plantevernmidler må gå på kurs og bli autorisert for å kunne kjøpe og spre plantevernmidler. Sprøyta som benyttes må også testes og godkjennes av autorisert kontrollører. All bruk av plantevern er bonden pålagt å føre i egen journal.

Bruk av plantevern er strengt regulert gjennom egen forskrift. Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler og det stilles strenge krav til dokumentasjon til blant annet helse og miljøeffekter for å få godkjent nye preparater. Bruk av plantevernmidler skal skje etter godkjent dosering. Mattilsynet fører jevnlige stikkontroller av mat produsert i Norge og som vi importerer for å sikre at det ikke er plantevernrester over grenseverdiene som er satt. Under kontroll i 2015 fant Mattilsynet rester av plantevernmidler som oversteg de fastsatte grenseverdiene i 1,3 prosent av prøvene, hvorav over 85 prosent av disse funnene stammet fra mat importert fra land utenfor EU.

Norges Bondelag mener:

 

Relaterte artikler

EU-flagget

EU strammer inn plantevernbruk

EU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.

EU-flagget

Europeisk innstramming av plantevernbruk

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

Fortsatt motstand mot GMO mat og fôr

-Ingen trenger dette

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
26
April

Jordbruksoppgjøret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Landbruks- og matdepartementet. R6, Teatergaten 9
Fredag
04
Mai

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av statens tilbod

Landbruks- og matdepartementet
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere