Fram til 1. august i år har Statens naturoppsyn påvist 455 rovviltskader på sau, færre enn samme periode fra tidligere år. Det viser de foreløpige tallene fra Miljødirektoratet.

Totalt er det registrert 1159 innmeldte mistenkte rovviltskader på sau til SNO fra 1. januar til og med 1. august 2022. Dette er det laveste antallet innmeldte skader per 1. august noensinne. Av disse er skadeårsaken påvist i 690 tilfeller, hvorav 455 skyldes jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn.  Trøndelag har den største andelen av skader fra bjørn (111 av 172). De fleste er knyttet til skadesituasjoner i Verdal, Snåsa og Steinkjer. Ulveskader er hovedsakelig påvist i Innlandet fylke (63 av 67) og utenfor ulvesonen, og de fleste er knyttet til konkrete skadesituasjoner i Ringsaker, Stange og Løten.

 

Erling Aas-EngRovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, sier at det er positivt at færre sau blir tatt av rovdyr, og peker på flere årsaker. –  Raskere fellingstillatelser og en større politisk vilje er viktig, sammen med at skadefellingslagene har blitt mer effektive og nå får bruke hund, sier Aas-Eng, og legger til: – Samtidig kommer vi ikke unna at det blir stadig færre sau på utmarksbeite i områdene hvor det er størst fare for å miste dyr til rovdyr.

Det har også i år vært vanskelig å få skadefelling på bjørn. – Dette har skapt stor frustrasjon for sauebønder i Trøndelag og Nordland, sier Aas-Eng.

Stortingets bestandsmål for jerv er 39 ynglinger, men har i mange år ligget langt over. – Tallene viser at heller ikke i år har regjeringa lyktes med å redusere jervebestanden ned mot det antall som Stortinget har bestemt. Dette fører til at rovdyrtapene er betydelig høyere enn de burde ha vært, sier Aas-Eng.