Langt inne i verdens lengste fjord, i Nærøyfjorden Verdensarvområde, ligger Undredal. Ysting står sentralt i Aurland, og bygda Undredal er en av de få i Norden som har en ubrutt tradisjon med seterdrift og ysting av geitemelk. Ved Undredal Stølsysteri har de videreutviklet kunnskapen som har blitt nedarvet gjennom generasjoner. Bygda fikk veiforbindelse først sent på 1980-tallet. Derfor har det vært en selvfølge at melka må videreforedles i bygda, og bøndene gikk sammen om ysting og salg av ost. Bøndene i Undredal er kulturforvaltere, og har reddet en del av vår kulinariske biotop. 

Alle ressurser brukes, og geitene beiter i stupbratte lier ved fjorden, og opp mot 1000 m.o.h. Melka pasteuriseres ikke, og ystes til både brun og hvit ost. I sommerhalvåret foregår melking og ysting på to ulike støler, resten av året nede i bygda. Undredal Stølsysteri er kompromissløse, og er kvalitet ikke bare er relatert til tekniske kriterier, men til dyrehelse, jordsmonn, plantevalg og beitelandskapet. I Undredal yster de fortsatt den tradisjonelle usaltede proteinrike sogne-kvitosten. Inspirasjon utenfra gjorde håndverksmessige tilpasninger til denne osten, og tilsatte salt, som gjorde at den ble en ettertraktet og prisbelønt ost. Undredalsost.no

Kristin Waagen sitter i Embla-juryen: - Jeg blir imponert over jobben Undredal Stølsysteri har gjort for å bevare norske ystetradisjoner. Det er viktig for alle osteprodusenter og for kulturarven, sier Kristin Waagen, som selv er osteprodusent ved Tingvollost. – Bygda Undredal ser jo ut som et postkort, men stølsysteriet har virkelig satt bygda på kartet.

Les om Embla og alle de norske nominerte 2021 her. 

Det er tre familiegårder som driver Undredal Stølsysteri.