Ringsaker kommune er en av landets største landbrukskommuner og lokale produkter er gjennomgående i deres kommunearbeid. For sin ekstraordinære innsats for å tilgjengeliggjøre lokal kvalitetsmat og oppmuntre til dette i offentlige måltider, er Ringsaker kommune er plukket ut til å representere Norge i EMBLA Food Awards 2021 i kategorien «nordisk mat til mange».

– De senere år har vi særlig satset på å profilere oss som en matkommune med en tydelig lokalmatprofil. Vi er derfor utrolig stolte av å bli valgt ut til å være Norges kandidat. Dette er en anerkjennelse av landbruket, av industrien, av lokalmatprodusentene og av alle andre som har bidratt til at lokalmat er blitt en del av kommunen, sier ordfører Anita Ihle Steen.                          Foto: Mathilde Nicoline Bergersen.

Juryen trekker fram hvordan kommunen har samarbeidet med lokale produsenter og næringsmiddelindustrien for å tilrettelegge for ytterligere bruk av lokale råvarer og matkonsepter. Blant annet er produksjon, sporing og levering av lokal mat, samt distribusjon, synliggjøring og markedsføring, blitt koblet til kommunale tjenester som eldrehjem, sykehjem, skoler og barnehager. Ved kommunens sentralkjøkken på Tømmerli produseres og leveres det frokost, lunsj, to-retters middag og kveldsmat til beboere på sykehjem, i bofellesskap og hjemmeboende brukere.

– I Ringsaker skal vi gi alle et forhold til lokal mat og gode matopplevelser, og vi skal sørge for at lokal mat er integrert i våre tjenester i møte med barn, unge og eldre, sier Steen.

Kommunen har også vært en pådriver for å tilpasse lovverket så en kan benytte en større andel lokale råvarer i matproduksjonen. I tillegg arrangeres det en rekke matfestivaler for å tilgjengeliggjøre lokalmaten for et større publikum.

– Det har vært viktig for oss å løfte bevisstheten på hvilken fantastisk matkommune Ringsaker er. Vi har ønsket å bygge opp under de dyktige produsentene og bedriftene ved å få synliggjort og tatt i bruk den lokale maten i mange sammenhenger, sier Steen.

Les mer om Embla og de norske representanene her.