Norges Bygdekvinnelag er nominert til Embla for arbeidet organisasjonen gjør med å formidle kunnskap om tradisjonsmat i Norge og bærekraftig bruk av matressursene.

Norges Bygdekvinnelag har i dag status som rådgivende organisasjon til UNESCO på området mattradisjoner i Norge. Denne anerkjenner bygdekvinnenes matkompetanse og arbeidet med å ta vare på den immaterielle kulturarven. 

Gjennom kurs og formidling løfter bygdekvinnene kunnskapen ut til befolkningen. De lokale bygdekvinnelagene holder kurs for barn, unge og voksne i å lage alt fra neslesuppe til lefser og fiskekaker. Det handler om å lære videre tradisjonell bruk av lokale råvarer, teknikker og metoder i matlagingen. Det er dette som kalles immateriell kulturarv, den kunnskapen som sitter i hendene. Bygdekvinnelaget.no

– Mattradisjonene de forvalter, er ikke bare interessante av historiske årsaker, men kunnskapen om ressursutnyttelse og lokale råvarer går rett til kjernen av hva samfunnet trenger for bærekraftig forbruk og mindre matsvinn, sier jurymedlem Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening. 

Les mer om Embla og alle de norske representantene her.