Gulløye fra Nord-Norge er potetsorten som er rendyrket til det nord-norske klimaet, og dyrkes i dag stort sett nord for polarsirkelen. Både det spesielle nordnorske klimaet, og det faktum at poteten får sollys døgnet rundt i vekstsesongen, er med på å gi Gulløye fra Nord-Norge sitt særpreg og terroir. De små potetene har en kraftig smak, melen konsistens og delikat, gult kjøtt.

Gulløye var en vanlig potetsort for 50 år siden, inntil andre sorter overtok mer og mer. Produsentorganisasjonen Ottar har løftet potetsorten fram igjen. De har også gjort Gulløye fra Nord-Norge kjent utenfor landsdelen, og den er nå tilgjengelig i matbutikker i hele Norge.  Å utvikle egne sorter tilpasset klimaet og dyrkingsforholdene i hver enkelt del av landet, er en måte øke grøntproduksjonen og selvforsyningsgraden, og å trekke matproduksjonen i en mer bærekraftig retning. Tromspotet.no

Bonde og osteprodusent ved Tingvollost Kristin Waagen sitter i Embla-juryen, og blir veldig inspirert av det Produsentproganisasjonen Ottar har fått til:  – Gjengen bak Gulløye fra NordNorge har virkelig passion for potet, og jeg er imponert over det de har fått til, sier Kristin Waagen. – Det er kult at de har en slik lidenskap og for en potetsort, mange skulle hatt den samme stoltheten for det de produserer som Produsentorganisasjonen Ottar har for Gulløye fra Nord-Norge.