Geitmyra Credo er en avlegger av en av Norges beste og mest bærekraftige restauranter, Credo i Trondheim. At Credo-sjef og kokk, Heidi Bjerkan, velger å satse på barn og unge, viser hvor dedikert hun er. – Barna er framtida, det er viktig å satse på barna og vi må ta barn og unge på alvor.

 Geitmyra Credo bruker matglede til å lære barn og unge å bli glade i mat som gjør dem godt og lære dem om maten i et helhetlig perspektiv –  fra jord til bord. De har skoleundervisning, kurs for barnehager, hospitering for voksne som jobber med barn, kurs for spedbarnsforeldre, fritidskurs for barn og familier, åpne arrangementer, hønsehus, bikuber og en pedagogisk kjøkkenhage. Alt skjer sammen med en av landets fremste restauranter – Credo. 

Credo Restaurant har profilert seg på bærekraft og et omfattende samarbeid med lokale bønder og produsenter, i tillegg til å engasjere seg i opplæring av unge kokker. I 2019 fikk Credo Michelins egen bærekraftpris i tillegg til den høythengende Michelin-stjernen. På Geitmyra Credo skal også skoleelevene i Trondheim få glede av kompetansen til de unge kokkene på stjernerestauranten.

 – Vi jobber for at barn og unge skal oppleve gleden ved å lage og spise mat som gjør dem godt! For å få til det, har vi satt i stand en rekke ulike aktiviteter som alle handler om å lære, om å lage og om å spise den gode, sunne maten. Ikke bare vil det føre til økt kompetanse om eget liv og helse hos elevene, men det vil også gi dem styrket forståelse for bærekraft, hvordan ta gode matvalg og hvordan ivareta livet på jorda.

Les mer om Embla og de andre norske representantene her.