I et brev til landbruks- og matminister Jon Georg Dale fastslår Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at de ønsker å forhandle med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Organisasjonene forutsetter at Stortingets mål for norsk landbruk og matproduksjon ligger til grunn for videre forhandlinger.

- Denne sommeren er en skremmende påminnelse om at endringer i klimaet gir dramatiske konsekvenser for vår felles matforsyning. Vårt mål er å komme til en klimaenighet med regjeringa som styrker norsk matsikkerhet og gir grobunn for flere gode klimaløsninger i landbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Regjeringa inviterte jordbruket til dialog om en frivillig klimaavtale for jordbruket gjennom stortingsmeldinga om norsk klimapolitikk som ble vedtatt i Stortinget våren 2018. I etterkant av stortingsbehandlingen har det vært dialog mellom partene. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag håper på en god og kunnskapsbasert prosess framover.

- Klimakampen kan ikke vinnes på bekostning av muligheten til å brødfø egen befolkning.  Jeg håper på en god og konstruktiv prosess videre, og at vi ender med en avtale som bidrar til å innfri Parisavtalen mål om å redusere menneskeskapte klimaendringer og samtidig ivareta verdens matsikkerhet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

I den videre prosessen for forhandlinger om en frivillig klimaavtale vil organisasjonene blant annet vektlegge behovet for en felles, kunnskapsbasert tilnærming mellom partene.

Det pågår flere viktige prosesser som vil danne viktige premisser for de videre forhandlingene for en frivillig klimaavtale for jordbrukssektoren og den videre tidsplanen må justeres heretter. De mest sentrale er utfallet av forhandlingene mellom regjeringa og EU om utformingen av Norges klimaforpliktelse ved felles gjennomføring og arbeidet i Teknisk beregningsutvalg (TBU) som skal vurdere forbedringer av jordbruket klimagassutslippsregnskap. TBU leverer sin sluttrapport sommeren 2019.

Les brevet til Landbruks- og matdepartementet (pdf.)