Bondelaget er opptatt av å sette fokus på den viktige rollen landbruket har for kulturlandskapet, og de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer. Det er matproduksjonen over hele landet som skaper og tar vare på det rike kulturlandskapet i Norge.

– Aktive bønder som driver matproduksjon er avgjørende for å kunne ta vare på det norske kulturlandskapet, sikre det biologiske mangfoldet og bidra til et framtidig klimarobust landbruk, sier Bjørn Gimming, leder i Norges BondelagBjørn Gimming håper på gode kandidater fra landbruket til årets Kulturlandskapspris (foto: Erik Thallaug)

Sammen med blant andre landbruks- og matministeren og riksantikvaren, skal Gimming sitte i årets jury som skal dele ut den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2022. Han oppfordrer alle til å sende inn forslag med aktive bønder fra hele landet som har gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet.

– Jeg vet mange bønder legger ned en stor og målretta innsats for å ta vare på og tilgjengeliggjøre kulturlandskapet. Derfor er det viktig at vi i næringa hjelper hverandre til å nominere gode kandidater som kan inspirere og være gode eksempler på aktiv landbruksdrift som sørger for et åpent og levende kulturlandskap, sier Gimming.

Kulturlandskapsprisen deles ut årlig og ble delt ut første gang i 2007. Det er en nasjonal pris etter initiativ av Norsk Kulturarv, som samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet.

 

Nominasjonene fylles ut på dette skjemaet og sendes til Norsk Kulturarv innen 1. mai.

Postboks 26, 2684 Vågå 

E-post: post@kulturarv.no   

 

Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

❖   Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet

❖   Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet

❖   Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet

❖   Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet

❖   Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet

❖   Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet

❖   Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet

❖   Det skal vises sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet

❖   Det skal vises sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskaping

 

Hvorfor dele ut den nasjonale kulturlandskapsprisen:

❖   Bevisstgjøre allmennheten på utfordringer knyttet til kulturlandskapsverdier

❖   Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet

❖   Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet

❖   Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

 

Årets jury er:

 • Landbruks- og matminister Sandra Borch – Juryleder
 • Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag 
 • Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag 
 • Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet 
 • Hanna Geiran, riksantikvar 
 • Jørn Holme, styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv

 

Årets pris er et kunstverk, i form av et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl, pluss 50.000 kroner bevilget av Landbruks- og matdepartementet.

 

Foreslå kandidater ved å fylle ut dette skjemaet og send til Norsk Kulturarv innen 1. mai.

Postboks 26, 2684 Vågå

E-post: post@kulturarv.no   

 

Tidligere vinnere av prisen:

 • 2007 – Hjartdal kommune, Telemark og ordfører Olav Tho 
 • 2008 – Herand Bygdelag i Jondal kommune, Hordaland
 • 2009 – Nordherad-prosjektet i Vågå kommune, Oppland
 • 2010 – Vegaøyans Venner 
 • 2011 – Maridalens Venner
 • 2012 – Historiske hager ved Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim, Ringsaker
 • 2013 – Hauan Gard, Re kommune
 • 2014 – Storfjordens Venner, Møre og Romsdal
 • 2015 – Fruktbygda SA, Gvarv i Telemark
 • 2016 – Ikke utdelt pris
 • 2017 – Bøndene på Kvitsøy
 • 2018 – Torhild Langklopp og Roar Svenning – Troningen gård på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag 
 • 2019 – Uttakleiv Grendelag, Vestvågøy i Lofoten, Nordland
 • 2020 – Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap, Porsanger i Finnmark
 • 2021 – Reinert Kjølleberg, Vanse i Agder