– Vi ønsker oss grøntproduksjon i Nord-Norge. Da må det finnes infrastruktur som gjør det mulig og vi mener det må tilbys leveringskontrakter over hele landet, også til grønnsaksprodusenter i Nord-Norge.Bjørn Gimming er bekymret over nordnorsk grøntproduksjon

Det sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Han er bekymret for at det ikke vil være grøntprodusenter igjen i Nord-Norge, på tross av det politisk vedtatte målet om å ha et aktivt landbruk over hele landet.

Ifølge en fersk rapport fra Agri Analyse er sentraliseringen av pakkeri- og grossiststrukturen en medvirkende årsak til utviklingen. Dette gir store fraktkostnader for gårdbrukere som vil produsere grønnsaker med lang avstand til pakkeriet.

– Grossist- og dagligvaresektoren må legge til rette for produksjon over hele landet. Om disse legger alt av lagring, pakking og infrastruktur til Sør-Norge blir det ingen produsenter igjen i nord. Det er svært bekymringsfullt, sier Gimming.

Forbrukerne vil ha nordnorske grønnsaker

Samme rapport slår fast at forbrukertrendene går i retning av lokal og kortreist mat, samt mat som tillegges en merverdi etter sin opprinnelse, bakgrunn og produksjonsformer. Denne trenden er gjeldende også i Nord-Norge.

– En kan hvert fall ikke skylde på at det ikke er et marked for nordnorske grønnsaker, men produsentene må få adgang til markedet gjennom leveringsavtaler med grossist, sier Gimming.