– Når prisen går opp på en matvare, forventer vi at også bøndene som har produsert den får sin del av prisøkningen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Både Nettavisen og NRK har sjekket prisendringene på en rekke varer og melder om prisstigninger på opptil 78 prosent. Til NRK sier bransjedirektør for dagligvare i Virke, Vibeke Andersen, at det er mange faktorer som påvirker prisene på dagligvarer, blant annet økte råvarepriser fra den norske landbruksindustrien. Dette er ikke Bondelagslederen like sikker på.

– Vi opplever at matkjedene kan ha lett for å skylde på jordbruksoppgjør og økte priser til bønder når de setter opp utsalgsprisene, selv om dette ikke alltid er tilfellet. Vi mener derfor at de må kunne dokumentere at det er norske råvarepriser som er skyld i prisøkningen, sier Gimming

Til Nationen uttaler Konkurransetilsynet at det verken er mulig eller ønskelig at prisfastsettelsen i dagligvarehandelen blir offentlig. Gimming presiserer at det ikke er det han ber om, men når daglivarekjedene legger kostnadene i landbruket til grunn for prisøkningen, må de også kunne dokumentere at økningen skyldes dette og ikke går til økt profitt hos kjedene.  

Full åpenhet fra bondens side

Til NRK er Forbrukerrådet tydelig på at det handler om manglende konkurranse hos matgigantene. Gimming stiller seg bak dette.Bjørn Gimming (Foto: Erik Thallaug)

– Jeg er glad for at Forbrukerrådet peker på manglende konkurranse mellom de tre matkjedene. Det er slått fast gang på gang gjennom flere utredninger, senest i Dagligvaremeldinga i fjor.

I januar 2021 kom en innstilling fra Stortinget til regjeringens Dagligvaremelding. Den ba regjeringen utrede og foreslå tiltak for mer åpenhet i verdikjeden, at rabatter skal følge varen helt fram til forbruker, tettere tilsyn med distribusjon, vertikal integrasjon, og at dagligvarekjedenes egne merkevarer ikke presser ut andre aktører, og ikke minst mer ressurser til Dagligvaretilsynet som skal gjennomføre alt dette. Dette må den nye regjeringen få fortgang på, mener Gimming.

– Vi mener at matvareprisen i større grad bør gjenspeile det det koster å produsere den. Fra bondens side er det allerede full åpenhet om prisdannelsen, tilskudd og kostnader, men vi vet ikke hva som skjer med prisen på råvarene ute i butikk, sier Gimming.