Fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at nedgangen i antall gårdsbruk i Norge fortsetter. Fra 2007 til 2017 er hvert femte norske jordbruksforetak nedlagt. Størst er nedgangen blant de som driver med kyr og potet. Fra 2016 til 2017 var nedgangen i antall jordbruksforetak på 1,9 prosent.

- Stadig færre livnærer seg av å produsere mat i dette landet. Det er bekymringsfullt, blant annet fordi det øker risikoen for at verdifull matjord går ut av drift, sier Bartnes.

Siden 2007 har jordbruksareal i drift blitt redusert med 4,5 prosent samtidig som per gårdsbruk i snitt har økt sitt areal med 18,1 prosent i samme periode.

- Vi vet fra tidligere tall at nedgangen er størst i distriktene hvor naturen ikke gir grunnlag for stordrift,. Dette viser at vi fortsatt trenger en aktiv landbrukspolitikk som gjør det mulig å drive matproduksjon over hele landet, sier Bartnes.

Han mener årets tørkesommer var en viktig påminnelse om verdien av å opprettholde matproduksjon over hele Norge.

- Årets tørkesommer viser at det er klokt å ha landbruk over hele landet. Når avlingene slår feil i et område, så vil andre områder med bedre forhold sikre stabilitet i matforsyningen. Dette er avgjørende for Norges matberedskap, sier Bartnes.