I dag ble det holdt ekstraordinære kvotedrøftinger, og forholdstallet øker fra dagens 1,01 til 1,05 av disponibel kvote kumelk. Det betyr at melkebøndene kan levere 105 prosent av sin disponible kvote. Dette er den andre økningen på kort tid.

- Jeg oppfordrer de melkebøndene som har mulighet, til å produsere mer melk nå, slik at vi kan fylle markedet med norske melkeprodukter og dekke etterspørselen, sier Lars Petter Bartnes.

Markedsregulator Tine, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet deltok på drøftingene i dag.

Etterspørselen etter melk har økt, og det antas at hjemmekosthold med mer melk og melkeprodukter, og at grensehandel ikke er mulig, er årsaker til dette.

Dette er den andre økningen på kort tid. Da de ordinære kvotedrøftingene for 2020 ble holdt på slutten av fjoråret, hadde ingen hørt om Covid19. I april i år ble kvotene hevet fra forholdstall på 0,96 til 1,01, med stor usikkerhet om dette ville være tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Nå ser markedsregulator Tine at dette ikke holder, og LMD gir bøndene mulighet til å levere ytterligere fire prosentpoeng mer melk ut året.

- For melkebøndene er det vitktig med stabilitet, og det er ikke heldig med så hyppige endringer i forholdstallene som vi ser nå. Men så er det heller ikke noen vanlig situasjon vi har vært i denne våren, med korona. Da er det godt å ha et system for melkekvoter som faktisk kan håndtere endringer i etterspørselen, sier Bartnes.

Endringene gjelder for hele 2020.

De som har solgt melkekvota i den ekstraordinære utkjøpsrunden tidligere i år, kan levere melk ut året, og leveranse fra disse bøndene regnes med i disse kvotedrøftingene.

Taket for hvor mye en melkeprodusent kan levere av melk, er for 2020 på 945 000 liter. For geitmelk er kvotene uendret. 

Les referat fra kvotedrøftingene hos Landbruks- og matdepartementet.