På grunn av kostnadssituasjonen i næringen, jobbet Norges Bondelag hardt for å få til en utvidet strømstøtteordning for landbruket. Ordningen ble innført i januar i år, og gjaldt i utgangspunktet for perioden desember 2021 til mars 2022.

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har skapt ny usikkerhet rundt strømprisene utover i året. Regjeringen varsler derfor i dag at de forlenger ordningen med et år frem til mars 2023, for å skape forutsigbarhet i en situasjon med stor usikkerhet.

– Dette er en god nyhet og gir forutsigbarhet, i hvert fall når det gjelder strømkostnadene, ett år fram i tid. Det er et viktig tiltak for landbruket i en svært urolig og usikker situasjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Regjeringen uttaler at de legger opp til å videreføre ordningen med de samme satser og avgrensninger som dagens ordning. Det betyr at strømstøtten slår inn når snittprisen på spotmarkedet passerer 70 øre per kWH. Kompensasjonen dekker 80 prosent av det overskytende, for inntil 20.000 kWh per måned.

– Det er for tidlig å si noe om erfaringene med ordningen hittil, men det er naturlig å vurdere dette etter noe mer tid, legger Bjørn Gimming til.

Les pressemeldingen fra regjeringen HER