– Det mest kritiske før våronna er tilgangen på gjødsel. Nå ber vi om et møte for å finne konkrete løsninger for å unngå lavere matproduksjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Etter tilleggsforhandlingene i høst ble det avtale om kompensasjon for gjødselprisøkningene som vil utbetales i februar. Prisene har imidlertid fortsatt å stige voldsomt med en prisvekst fra 60 til 100 prosent. Antageligvis er 30-40 prosent av gjødsla som skal nyttes i vekstsesongen 2022 ennå ikke kjøpt inn. Dette fører til at mange vurderer å redusere gjødselbruken i år. Konsekvensen kan bli redusert matproduksjon, både når det gjelder korn og grasproduksjonen til husdyra.

– Vi må gjøre det vi kan for å unngå lavere norsk matproduksjon i den urolige verden vi opplever nå, sier Gimming.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber derfor om et snarlig møte med landbruks- og matminister Sandra Borch, for å finne løsninger som avdemper risikoen for redusert gjødselbruk og dermed redusert produksjon denne sesongen.

– De høye prisene er en trussel mot mange bønders allerede svært pressede likviditet. Vi trenger målretta tiltak som gir trygghet og forutsigbarhet til å kunne opprettholde produksjonen, sier Gimming.

Les brevet her.

Jobber for økt trygghet

Bondelagets mål er å sikre bonden midler, slik at de har tilstrekkelig likviditet i en tid der kostnadene øker voldsomt. Bondelaget har foreslått målretta løsninger for bonden som skal bidra til trygghet og forutsigbarhet. Det har gitt uttelling:

 

Les mer om Bondelagets grep når kostnadene øker