Nå er det klart at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale. Les mer HER