Budsjettnemndas tall viser at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper er på 135.900 kroner i 2024. Sammenlignet med 2023 var gapet på 210.800 kroner. Les mer HER