Etter at Stortingets næringskomite la fram sin innstilling om årets jordbruksoppgjør er det klart at et bredt flertall i Stortinget samler seg om den fremforhandlede jordbruksavtalen. 

–Vi er glad for at flertallet nå tar ansvar og vedtar en viktig jordbruksavtale som er fremforhandlet av et samlet jordbruk, sier Bjørn Gimming. 

Bondelagslederen er klar på at det nå er rett av næringskomiteen å samle seg om en inngått jordbruksavtale. 

–Det sender et viktig signal at det nå er et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Rødt samt at Kristelig Folkeparti signalisert at de vil støtte avtalen i Stortinget. Det er bra at disse partiene slutter opp om forhandlingsinstituttet, og følger opp en jordbruksavtale som sikrer bedre økonomi for bøndene og legger grunnlag for økt selvforsyning, legger Gimming til. 

Nå som jordbruksoppgjøret er sikret flertall, ser Gimming fram til å fortsette det viktige arbeidet for å styrke norsk landbruk i tiden som kommer.

–Landbruket står overfor flere store utfordringer som må løses. Aktivt landbruk i hele landet, mat til et marked i stadig endring og økt selvforsyning vil kreve mye av oss som næring, staten og forbrukeren. Dette er et viktig arbeid hvor jeg vil presse på for å få resultater på vegne av bøndene og næringa, avslutter Gimming.