Jordbruket forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. Norges Bondelag leverer krav på vegne av hele jordbruket til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Pressekonferansen kan sees i opptak på LMD sine sider. 

– Det er en tøff økonomisk situasjon i næringa, og bønder trenger nå en reell inntektsvekst. Gjennom jordbruksoppgjøret har politikerne mulighet til å gi bønder framtidstro ved å vise at selvforsyning og matberedskap er verdt å satse på, og å gi et inntektsløft, sier Bjørn Gimming.

Jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede. Kravdokumentet er tilgjengelig fra kl 11.00.

Det er Norges Bondelag som leverer kravet på vegne av hele jordbruket, etter at det ikke ble enighet om et felles krav mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 5. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.