I dag er styret, fylkeslagene og samvirkene i landbruket samlet. Les mer her.