• 13/14. april Budsjettnemda for jordbruket legger fram sine tall
  • 26. april Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 5. mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene

Bakgrunn: Jordbruksoppgjøret 2023

Samleside: Jordbruksoppgjøret 2023