Årets krav i jordbruksforhandlingene er beregnet til å gi en gjennomsnittlig inntektsvekst på 171.000 kr per årsverk, mens statens tilbud kan gi 91.000 kr per årsverk. Ved å legge inn data for egen gård, kan du se forskjellen på de to dokumentene. 

I regnearkene kan du legge inn data for egen gård, for produksjon, husdyr og areal og beregne utslag av krav og tilbud for endringer i priser og tilskudd hensyntatt forventet kostnadsvekst. Beregningen vil vise helårseffekt for 2024. Merk at tilbudet forutsetter en prisreduksjon på gjødsel på 40 prosent, mens det i kravet er lagt inn reduksjon på 30 prosent. Utslagene vil derfor ikke være helt sammenlignbare. 

Resultatet vil variere fra bruk til bruk, ut fra størrelse, produksjon og hvor gården ligger. I årets krav har Norges Bondelag særlig prioritert melk, grovfôrbaserte produksjoner, Nord-Norge og velferdsordninger. Les også jordbrukets krav - kort fortalt  og forskjellen på krav og tilbud.