Kostnadsøkningene på essensielle innsatsfaktorer i hele landbruket har økt kraftig og uforutsett over lang tid. Hos norske kyllingprodusenter slår dette spesielt ut på kostnadene knyttet til energi og fôr.

Landbruks- og matdepartementet melder at de vil at det skal være mulig å ta ut kostnadsøkningene i markedet. Departementet foreslår midlertidig heving av øvre prisgrense på kylling fra 1. juli 2022. Dette vil være en del av deres tilbud under årets jordbruksoppgjør. Bondelaget har jobbet for å få på plass dette.Bjørn Gimming (Foto: Eirik Thallug)

– Vi i Bondelaget jobber for å sikre matproduksjonen, også gjennom den helt ekstraordinære kostnadssituasjonen. Kylling er viktig på veldig mange middagsbord og det er bra at kyllingprodusenter nå får mulighet til å ta ut kostnadsøkningene i markedet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyheten kommer i forbindelse med at jordbruksforhandlingene er rett rundt hjørnet. Gimming får ikke understreket betydningen av årets oppgjør nok.

– Veldig mange matprodusenter teller nå på knappene grunnet den enorme kostnadsøkningen, så vi krever full kostnadsdekning for all norsk matproduksjon. Det er allerede bred politisk enighet om at den norske matberedskapen er for dårlig, og en løpende matproduksjon er den aller viktigste matberedskapen vi har.