Den 5. mai la staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, og på ettermiddagen 6. mai meldte vi at jordbruket gikk i forhandlinger med staten. Etter det har det vært prosedyrer hvor partene har gått gjennom sine posisjoner i krav og tilbud, sonderinger og møter. Møtene har fortsatt gjennom helgen og det blir også møter i dag søndag. Oppgjøret er omfattende og det er mange elementer som må på plass.

Fristen for å komme i mål er i morgen, mandag 16. mai og forhandlingene er nå inne i en avgjørende fase.