Under markeringen foran Stortinget i forbindelse med brudd under årets i jordbruksforhandlinger fikk politikerne og regjeringen tydelige tilbakemeldinger fra flere bønder om årets tilbud fra staten. På grunn av smittehensyn var det kun et fåtall som var fysisk tilstede, men markeringen ble sendt direkte på facebook og på www.bondelaget.no

I sin appell sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes:

- Vi er sterkt bekymret for utviklingen. Norge trenger en annen retning for landbruket enn den vi har levd med og kjempet mot siden 2014. Landbruket trenger ei framtid å investere for, vi trenger ei framtid for norsk matsikkerhet.

Kjørt over 1000 kilometer

Tirsdag morgen kom de ti bøndene som har kjørt traktor til Oslo fra alle landets fylker, med unntak av Troms og Finnmark, frem til hovedstaden.  Noen hadde lagt bak seg over 1000 kilometer på traktorsete.

- Denne markeringa er avslutninga på en traktoraksjon hvor bønder fra nord og sør og øst og vest har kjørt gjennom nesten hele landet for å avlevere en viktig beskjed til landets politikere på Stortinget, sa Bartnes.

Se direktesendinga fra markeringen i opptak her. 

Hver og en av traktorkjørerne kom på podiet og fortalt hva som hadde motivert dem til å kjøre. Historien var tydelige og personlige.

- Jeg brenner for at den neste generasjonen skal kunne ta over og holde på, sa bonde Jon Lerhol fra Vang i Valdres som driver med melkeproduksjon i småskala i typisk fjellanbruk.

Les om de ti bøndene som kjørte til Oslo her.

Bøndene hadde med seg et brev som ble overlevert medlemmene av næringskomiteen. Budskapet var et kraftig inntekstløft for alle, behovet for investeringer spesielt for små og mellomstore bruk, at bøndene trenger bedre velferds- og sosiale ordninger, og et landbruk over hele landet.

Stort engasjement 

Alle traktorkjørerne forteller de har blitt møtt av et stort engasjement blant folk i alle alldre og bønder.

- Stortinget har det overordnete ansvaret for landbrukspolitikken - ikke bare dette året, men for en langsiktig utvikling som gir tro på framtida. Lytt til den klare beskjeden fra landets bønder. Sørg for inntektsløftet som helt nødvendig – i år og framover. Norge trenger bonden! avsluttet Bartnes.

Les mer om markeringer i andre deler av landet: