8. september krevde faglagene å få kompensert 754 millioner kroner for merkostnader til gjødsel og byggematerialer. Kravet var det samme som Budsjettnemdas beregning viste for disse merkostnadene.

I avtalen som ble inngått 28. oktober i år er man enige om en delvis og foreløpig kompensasjon for merkostnader som blir utbetalt sammen med produksjonstilskuddet i februar 2022. I fordelingene var det nødvendig å ta utgangspunkt i de eksisterende ordningene.

Kompensasjonen er fordelt på:

Husdyrtilskudd (136 millioner kroner)

Melkeku                             +440 kr/ku

Ammeku                            +110 kr/ku

Storfe                                +28 kr/dyr

Melkegeit                          +50 kr/geit

Sau/ammegeit/hjort          +15 kr/dyr

Arealtliskudd (129 millioner kroner)

Korn                                   +33 kr/daa

Potet                                  +150 kr/daa

Grønnsaker                       +200 kr/daa

Frukt/bær                           +150 kr/daa

Kulturlandskapstilskudd (480,5 millioner kroner)

                                          +53 kr/daa

Pristilskudd tomat og agurk (8,5 millioner kroner)

                                           +85 øre/kg

I satsene har man brukt referansebrukene aktivt, der målet har vært å treffe så nærme som mulig i kompensasjon. Det er lagt inn kostnadsvekst på 30,2 prosent på gjødsel, 8,7 prosent på vedlikehold av bygninger og 1,9 prosent for kapitalslit bygninger.

Variasjonen mellom produsenter er svært stor. Noen gjødsler sterkere enn gjennomsnittet som inngår i referansebrukene, og vil oppleve en underkompensasjon. Andre som gjødsler svakere, vil oppleve en overkompensasjon. Å treffe enkeltprodusenten eksakt er vanskelig.