Bøndene samles til markering i Oslo tirsdag kl 12 - les mer om markeringen, og se den direkte her. 

Jon Lerhol

Melkebonde

Kjører fra: Vang i Valdres

Avgang: Mandag klokka 0800

Kilometer å kjøre: 260 km

Derfor kjører jeg: -Jeg er på ingen måten en «rabulist», men jeg blir med for å synliggjøre hva dette dreier seg om. Vi ble veldig skuffa over tilbudet fra staten fordi det skaper ikke fremtidstro. På min gard er det høyaktuelt, for hvem skal overta garden? I den grenda vi bor var det ti aktive bruk, i dag er det to igjen. Vi forvalter også utmarksressurser som har stor betydning for allmennheten, sånn drifting hører med en fjellgard som vår.

Lokallag: Vang Bondelag

Fylke: Innlandet Bondelag

 

Marianne Nordhus

Melkebonde

Kjører fra: Voss

Avgang: Mandag klokka 0700

Kilometer å kjøre: 400 km

Derfor kjører jeg: -For å gi signal fra Vestlandet til Stortinget om hva vi mener om tilbudet. Vi har et håp om at de ser alvoret i dette,  det er ikke for sent at Stortinget griper inn. Jeg håper også vi engasjerer folk underveis – ikke bare bønder - vi er jo på veien for norsk mat..  

Lokallag: Halsnøy Bondelag

Fylke: Vestland Bondelag

John-Erik Skjellnes Johansen

Melkebonde

Kjører fra: Løkta på Helgelandskysten

Avgang: Lørdag klokka 0900

Kilometer å kjøre: 1000 km

Derfor kjører jeg: -Jeg ble så provosert over statens tilbud og tenkte at vi må lage en markering som gjør at vi får med oss folk og bønder underveis. Jeg vil at folk skal forstå at når jordbruket og bønder er opprørte så er det ikke uten grunn. Nå må fagre ord omsettes til politisk handling.

Responsen underveis: -Det er ubeskrivelig. Alt fra små barn som vifter med norske flagg til eldre som sitter utenfor aldershjemmene og vinker. Det gir meg pågangsmot. Flott med engasjement, men husk å holde avstand og overhold smittevernet.

Lokallag: Løkta Bondelag

Fylke: Nordland Bondelag

 

Geir Lohn

Melkebonde

Kjører fra: Alvdal

Avgang: Mandag klokka 0800

Kilometer å kjøre: 310 km

Derfor kjører jeg: - Hvis dette gjør at andre engasjerer seg så må jeg kjøre. Jeg vil delta og prøve å påvirke , dette er for viktig til å la være. Jeg har kjørt to ganger tidligere, i 2014 og 2017. Hos meg er den store forskjellen at da var jeg en liten melkeprodusent. Siden da har jeg gjort som regjeringa har sagt – jeg har investert og blitt større uten at det synes på bunnlinja. At kona jobber utenfor gården gjør at dette går rundt økonomisk.

Lokallag: Alvdal Bondelag

Fylke: Innlandet Bondelag

 

Håkon Haug Laa

Sauebonde

Kjører fra: Ål i Hallingdal

Avgang: Klokka 11 mandag

Kilometer å kjøre: 250 km

Derfor kjører jeg: Jeg kjører for bøndene. Jeg er tillitsvalgt, og vi er veldig misfornøyde med tilbudet fra regjeringa. Det er viktig å si klart i fra at det kan ikke fortsette med denne inntektsutviklingen. Da vil det bli vanskelig å rekruttere, gjennomsnittsalderen går opp, og ikke blir det investert. Vi vil få et annerledes Norge fordi vi ikke vil ha noen til å pleie naturlandskapet eller mat over hele landet.

Lokallag: Ål Bondelag

Fylke: Buskerud Bondelag

 

Jørund Kvaale Hansen

Ammeku- og slaktegrisbonde

Kjører fra: Gjerstad

Avgang: Klokka 14 mandag

Kilometer å kjøre: 216 km

Derfor kjører jeg: For å synligjøre hva mange bønder står overfor og få folk til å lytte. Jeg opplever at når jeg snakker med folk utenfor landbruket så får mange hakeslepp over hvordan mange har det. Det handler om at vi har en sterk vilje til å jobbe som bonde, og vi krever ikke mye, men vi kan ikke produsere maten gratis. Hos meg hadde det ikke gått rundt uten at samboeren jobber utenfor gården. Det som bekymrer meg mest er at de unge som vil inn i næringa, ikke sjans fordi kostandene er for høye. Min gård har vært i slekta i 600 år. Det er ganske vondt å tenke på at jeg kan bli den siste.

Lokallag: Bygland Bondelag

Fylke: Agder Bondelag

 

Andreas Næss

Kornbonde

Kjører fra: Sarpsborg

Avgang: Klokka 0800 tirsdag

Kilometer å kjøre: 100 km

Derfor kjører jeg: Det er på tide å slå et slag for landbruket. Jeg er ung, fyller 27 år, men jeg vil ha fremtida foran meg som bonde. Det er moro å få lov til å produsere mat og jeg ønsker at barna mine skal kunne velg om de vil jobbe i næringa. Framtidstro er viktig. Det er ikke vits i å jobbe på dugnad 50 år til.

Lokallag: Sarpsborg Bondelag

Fylke: Østfold Bondelag

 

 

 

 

Arthur og Marit Salte

Gris-, melk- og storfebønder. Snart Inn på tunet-godkjent

Kjører fra: Salte, Orre

Kilometer å kjøre: 550

Avgang: Klokka 0830 søndag

Derfor kjører vi: Vi kjørere for den norske bonde og ikke minst de unge som skal inn i næringen. Jeg har levd sammen med en bonde i 27 år med fem barn. Jeg ser at det er et annet liv enn de fleste andre. Det går en stund, men jeg tror ikke det vil holde i fremtiden. Selv om vi er veldig glade i livet på gården og livsstilen vår, kan man ikke bare drive ut fra ren idealisme, det må være en inntekt å leve av. Jeg er spent på framtida hvis vi ikke får gjort noe med velferdsordninger og inntekt. Jeg jobber 50 prosent som lærer og ser hvor mye mannen min jobber. Vi sier til ungene våre at de må tenke seg nøye om fordi det er et stort ansvar.

Lokallag: Orre Bondelag

Fylke: Rogaland Bondelag

 

Tor Olav Hanset Kjølstad og Ingeborg Rindalsholt kjører sammen

Melkebonde

Kjører fra: Vistdal

Kilometer å kjøre: Minst 500 km

Avgang: Klokka 13 søndag

Derfor kjører jeg: -Nok er nok. Skal vi være bønder i framtida også så må vi ha noe å leve av. Det går kanskje noen år til, men ikke ti å. Så langt på turen ser jeg et utrolig engasjementet blant folk – jeg er litt overtakelse. Det er mye mer enn jeg forventet

Lokallag: Nesset Bondelag

Fylke: Møre og Romsdal Bondelag

 

Stian Tufte

Melkebonde fram 2021

Kjører fra: Oppdal

Kilometer å kjøre: 400 km

Avgang: Klokka 1900 søndag

Derfor kjører jeg: Jeg kjører fordi jeg har fått erfare på kroppen hvilken virkelighetsfjern oppfatning regjeringa har til norsk landbruk. Vi er det eneste leddet i matkjeden som ikke kan påvirke prisene på maten selv og sånn må det være skal vi drive over hele landet, men det må tas på alvor. I dag er vi avhengig av sivile inntekter på gården fordi vi jobber på dugnad for å produsere maten. Noen har spurt meg hvorfor vi ikke har sagt i fra før? Jo, det er fordi man prøver og prøver, men til slutt må man sette ned foten. Vi gir oss ikke før bedre beyingelser er på plass – det er vikitg for neste generasjon.

Lokallag: Rennebu Bondelag

Fylke: Trøndelag Bondelag